Partneri

Novi Sad
Euro kant, Profi Home doo, Pallas Concept doo
Bene Ebelle Francuska


Beograd
Home Centar, Axon doo, Top Level doo


Tis doo , Ivanjica
J.u.A. Frischeis JAF, Stara Pazova
AKE Djantar, Bačka Topola
Kobex doo, Rumenka

CILJEVI KVALITETA

1. Zadovoljan kupac
2. Stalno jačanje pozicije firme na tržištu
3. Stalno poboljšavanje tehničkih rešenja proizvoda uključujući:
- nove materijale
- stalna edukacija
- optimalizacija iskorištenja repromaterijala pri proizvodnji "po meri"